Diabetesforeningen er tilfreds med budgettet

Bornholms Diabetesforening er meget tilfreds med, at Bornholms diabetikere tilgodeses i den aftale, som partiernes gruppeformænd er blevet enige om.

Mindst 280.000 danskere lider af diabetes.

 

Diabetesforeningen på Bornholm er tiltreds med at blive tilgodeset i den nye budgetaftale. Det oplyser formand Mai-Britt Jørgensen, Rønne.

Diabetesforeningen på Bornholm var utryg ved den besparelse på 715.000 kr., som blev indbygget i budget 2021 vedrørende udgifter til diabeteshjælpemidler, men som nu alligevel ikke bliver en realitet. For det forekom uklart, i hvilket omfang besparelsen ville ramme den enkelte diabetikers mulighed for at vælge de diabeteshjælpemidler, som passede bedst i diabetikerens daglige pasning og overvågning af sin sygdom. Der er især tale om hjælpemidler til måling af blodsukker og til den daglige medicinindtagelse.

Både diabetes type 1 og type 2 er kroniske sygdomme, som normalt følger patienten resten af livet, når den først er opstået. Den daglige kontrol og styring ligger hos den enkelte diabetiker. Der skal være en palet af muligheder til rådighed for at vælge måleapparater og andre hjælpemidler, som passer til den enkeltes behov og fysiske og psykiske muligheder. Det er vigtigt, at diabetikerne er mest muligt selvhjulpne, så deres træk på hjælp fra sundhedssystemet kan minimeres. Det er i alles interesse.

Seneste artikler

Fik du læst?