Det er sommer, men Corona-krisen er ikke slut

Bornholms Politi vil fortsat være meget synlige rundt om på øen hen over sommeren.

Coronakrisen er ikke slut og politiet vil fortsat have fokus på de mest populære områder på ferieøen.

 

Det er glædeligt, at vi har fået sol og sommer, og at antallet af covid-19-smittede på Bornholm og i resten af Danmark er lavt. Borgerne på Bornholm fortjener stor ros for at have udvist en ansvarlig adfærd igennem hele covid-19 forløbet. Denne ansvarlighed har uden tvivl haft stor indvirkning på, at vi hidtil er kommet nådigt gennem pandemien, oplyser Bornholms Politi og fortsætter:
Det er også glædeligt, at samfundet åbner yderligere, herunder også med større mulighed for ind- og udrejse. Mange danskere og en hel del turister fra det nærmeste udland har allerede benyttet sig af denne mulighed og gæster i denne tid Bornholm. Mange flere vil strømme til i de kommende uger, og de skal være meget velkomne. Butikker, indkøbscentre, caféer, restauranter, iskiosker, forlystelsesparker, biografer, museer og andre kulturinstitutioner rundt om på øen står klar til at byde gæsterne velkomne.
Men ude i verden er billedet desværre meget anderledes. På globalt plan er antallet af smittede hastigt stigende. Også i Danmark og i vores nabolande er der fortsat tilfælde af lokale udbrud. Covid-19 er derfor i høj grad stadig en trussel.
Politiet vil derfor også i denne sommerferietid påse, at genåbningen af samfundet sker på en kontrolleret og forsvarlig måde med henblik på at sikre, at covid-19 smittespredning minimeres.
Det er stadig vigtigt at huske på, at man skal undgå at forsamle sig steder, hvor der er mange andre til stede, ligesom der fortsat er behov for skærpet fokus på hygiejne og god afstand mellem mennesker. Flere steder vil man derfor også kunne se skilte og afmærkninger, der skal hjælpe os med at huske på en hensigtsmæssig adfærd, så risikoen for smittespredning mindskes.

Sommer på Bornholm
Politidirektør Frits Kjeldsen siger: ”Sommerferie på Bornholm skal være en god tid for alle. Både bornholmere og gæster. Et kik ud i verden viser, at de danske myndigheders anbefalinger fortsat er meget relevante, og vi får fortsat henvendelser fra borgere, der føler sig utrygge, når mange mennesker samles. Hjælp med at holde afstand til folk, du ikke kender. Hjælp ved at undlade at tage hele familien med ind i supermarkedet, når der skal handles ind. Hjælp med at gøre sommeren til en god oplevelse for alle”.
Bornholms Politi vil fortsat være meget synlige rundt om på øen hen over sommeren. Vi har sammen med regionskommunen udpeget en række risikoområder – ”hotspots” – hvor der erfaringsmæssigt er tendens til, at folk kan samle sig på begrænsede områder. Vi vil have særlig fokus på disse områder og henstiller til, at alle udviser ansvarlig adfærd, så vi kan komme trygt og sikkert gennem sommeren.

 

 

Seneste artikler

Fik du læst?