Den danske fritidstrafik stiger kraftigt på Øresundsbroen 

TRAFIK: Den billige svenske krone får danskerne til at  besøge og handle i Sverige

Foto: Øresundsbroen

 

Godstrafikken og den danske fritidstrafik på Øresundsbron nåede rekordhøje niveauer i årets første kvartal. Samlet set blev 94,1 procent af vejtrafikken indhentet i forhold til det seneste pandemifri første kvartal af 2019. Øresundsbro Konsortiets resultat blev 290 mio. kr. før værdiregulering, hvilket er 86 mio. kr. mere end i første kvartal sidste år.

Der blev i gennemsnit foretaget 16.137 overkørsler pr. dag i årets første tre måneder. Dette skal sammenlignes med 13.643 passagerer sidste år og 17.148 i 2019.

Lav svensk kurs
“Den tydeligste tendens, vi ser i første kvartal, er en kraftig stigning i den danske fritidstrafik, hvilket sandsynligvis skyldes den lave svenske kronekurs, som gør det meget attraktivt for mange danske kunder at forbruge i Sverige. Men vi kan også se, at flere mennesker har fået øjnene op for Sverige som turistmål,” siger Linus Eriksson, administrerende direktør for Øresundsbron, som er broens officielle navn.

Den danske fritidstrafik med ØresundGO-rabataftalen steg med 24 procent i årets første kvartal, sammenlignet med samme periode i 2019. Til sammenligning faldt den svenske fritidstrafik i perioden med 26 procent. Samlet set faldt fritidstrafikken blandt ØresundGO-kunder med 3 procent, mens kontanttrafikken steg med 6,3 procent i forhold til 2019.

Mere gods på broen
Godstrafikken over broen fortsatte ligeledes stærkt i årets første tre måneder, men i et lidt langsommere tempo end i de seneste år. Sammenlignet med 2019 er godstrafikken steget med 16 procent, mens den er 4,1 procent højere end sidste år.

“Godstrafikken er steget betydeligt i de seneste år. På trods af uroen i verden omkring os stiger antallet af godstrafikker måned efter måned. Men tempoet forventes at aftage i løbet af året,” især for transittrafikken, siger Linus Eriksson.

(Artiklen fortsættes under billedet)

Linus Eriksson

 

Pendler– og erhvervstrafikken har stabiliseret sig på et lavere niveau end i 2019, siden de corona-relaterede restriktioner ophørte i februar 2022. I første kvartal lå pendlertrafikken omkring 10-15 procent under niveauet for 2019, hvilket menes at skyldes en stigning dels i arbejde udført hjemmefra og dels i fjernmøder.

Valutaforskel giver muligheder
“Valutaforskellen giver muligheder på begge sider af sundet. Udover at skabe øget dansk fritidstrafik er det et incitament for svenskere til at arbejde i Danmark såvel som for svenske eksportvirksomheder. Vi ser derfor et potentiale for, at pendler– og erhvervstrafikken vil stige i løbet af året, siger Linus Eriksson.

Vejindtægterne på Øresundsbroen steg med 59 mio. kr. til 319 mio. kr. i årets første kvartal, sammenlignet med samme periode sidste år.

Seneste artikler

Fik du læst?