Claus Larsen-Jensen fylder 70 år

NAVNE: Ganske symbolsk fylder socialdemokraten, medlem af kommunalbestyrelsen på Bornholm mig tidligere medlem af Europa Parlamentet  Claus Larsen-Jensen, 70 år på Europadagen tirsdag 9. maj.

Claus Larsen-Jensen  – fylder 70 år. (Foto: Torben Ager)

 

F’ødselaren er i dag tillige  forstander på Bornholms Efterskole og gruppeformand for Socialdemokratiet i Bornholms Kommunalbestyrelse – og står ind imellem for EU-uddannelse af tillidsfolk i fagbevægelsen.

Claus Larsen-Jensen har haft en lang og spændende karriere. Han har været medlem af Folketinget. Han var en markant formand for Folketingets Europaudvalg under både Nyrup og Fogh og i forbindelse med Danmarks EU-formandskab i 2002 med den store EU-Udvidelse. Han har været medlem af Folketingets, Erhvervs-, Bolig-, Uddannelses- og Energi og Udviklingsudvalg, samt i Udenrigspolitisk Nævn. Så markant at Folketinget i 2018 bad ham om at være formand for en EU-reformgruppe, der skulle forny Folketingets håndtering af EU-politikken. Rapporten gennemføres nu i Folketinget.

I Bruxelles

Han var medlem af Europa-Parlamentet, da Dan Jørgensen blev minister, og var formand for Miljudvalget.

Det europæiske og internationale har spillet en stor rolle i hans liv. Dels som International Sekretær i SID (nu 3F), dels som direktør i FIC, medlem af Socialdemokratiets Internationale udvalg, med i mange nordiske, europæiske og internationale organisationer.

Han etablerede faglige udviklings- og solidaritetsprojekter i alle lande i Mellemamerika, i Chile og Argentina, på Vestbredden og i Gaza, i Vietnam, i Øst- og Sydafrika. Han stod for det største faglige demokratiprogram i Europa for mange tusinde fra og i de Øst- og Centrraleuropæiske lande, samt Rusland efter Berlinmurens fald.

I Serbien
Han spillede en central rolle i Arbejderbevægelsens Internationale Forum og har været med ledelsen i en lang række NGO-er i ind- og udland. Mens der blev bombet i Serbien under borgerkrigen på Balkan, var han Poul Nyrup Rasmussens personlige repræsentant i et arbejde med tilsvarende repræsentanter fra 12 EU-landes statsministre for med oppositionen, for at lægge linjerne til fremtiden for landene på Balkan i EU.

I Sydafrika
Han har været valgtilforordnet til de første frie valg i Sydafrika. Han var lige inden Franco i Spanien døde til den første faglige ungdomskonference i landet siden den spanske borgerkrig. Han har rejst og lavet aktiviteter i det meste af verden.

Claus Larsen-Jensen har siden han var teenager været aktiv i elevråd, uddannelsesorganisationer, kollegiebestyrelser. Han var formand for DSU-Roskilde, DSU-Københavnskredsen og Forbundssekretær i DSU-Landsforbund og Forbundsformand i børneorganisationen DUI-Leg og Virke, og siddet i de nordiske og europæiske organisationer, inkl. som formand.

I Middelfart
Han har været engageret i mange andre organisationer, bl.a. AOF, Dansk Flygtningehjælp, Mellemfolkeligt Samvirke, CICU. Han har siddet i bestyrelser eller repræsentantskaber i tre højskoler, og i tre efterskoler. Han var initiativtager til Efterskolen Billeshave i Middelfart og dets første formand.

Han har været med til et etablere et trykkeri, forlag og et byggefirma.

I Pedersker

Han er dybt optaget af historie. Været ansat på Vikingeskibshallen i Roskilde. Så meget, at han bl.a. har skrevet bogen ”Pedersker Præstegård – 857 år i Sct. Peders tjeneste” om den forfaldne præstegård han købte i 2007, og siden har istandsat. Han er en habil håndværker. Han er i øvrigt forfatter til en række bøger og hæfter.

Det bornholmske fylder stadig meget hos ham. I mange år pendlede han til job i København. Som forstander på Bornholms Efterskole, er han den daglig synlig leder. Og som nyvalgt formand for Socialdemokratiets gruppe i kommunalbestyrelsen sætte han politisk retning, senest med forslag til en helhedsplan for Bornholms fremtid med energiøen og meget mere, som er de største investeringer på Bornholm i dette århundrede.

I forbindelse med fødselsdagen udgiver han bogen ”Du skal vide, hvad du vil, og arbejde for det”.

 

Seneste artikler

Fik du læst?