Broarbejde: Stevelen Bro spærres for trafik

Bornholms Regionskommune udfører i det kommende halve år reparationsarbejder på Stevelen bro på Helligdomsvej.

Kommunen udfører broarbejde på Stevelen Bro det næste halve år (Foto: Vejdirektoratet:

 

I forbindelse med broarbejdet på Stevelen Bro spærres for al gennemkørende trafik ved broen i perioden fra mandag 19. oktober 2020 til torsdag 1. april 2021. Trafikken henvises til at køre ad Gudhjemvej – Sigtevej – Røbrovej – Klemenskervej.

De mindre veje indenfor området vil være åbne for den lokale trafik.

Omkørselsvejen opgraderes i perioden til glatførebekæmpelse og snerydning i tidsrummet fra kl. 5 til kl. 18.

Stevelen Bro er opført ca. 1955 og broens fundamenter og klippefremspring er kraftigt vandbelastet som følge af ineffektive drænsystemer. Klippefremspringene er alvorligt nedbrudt som følge af frosterosion, og der ses begyndende underminering af specielt det østlige brofundament.

For at komme til de ødelagte drænsystemer skal broens kørebane fjernes og kamre tømmes og fundamenter understøbes. I samme forbindelse etableres ny fugtisolering på beton buebroens overside. Den gamle fugtisolering er nedbrudt og skal også fornyes, da  armeringen i betonen ellers vil ruste og broens bæreevne forringes og ikke kunne bære den nuværende belastning.

Kantsten rykkes ved genopbygning af kørebanen, så cykelkantbane får samme bredde på 1,5 meter, som den nyetablerede cykelkantbane på den resterende strækning af Helligdomsvej.

Seneste artikler

Fik du læst?

Pinsens gudstjenester

Gudstjenester på Bornholm søndag 19. og mandag 20. maj. Aa Kirke 10.30 : Familiegudstjeneste ved sognepræst Louise Christina Howard. Skt. Peders Kirke 09.00: Pinsedagsgudstjeneste ved

Læs mere »