Bornholmsk delegation holdt grønt møde i Folketinget

Delegation med borgmesteren i spidsen mødtes i dag med Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg for at tale bornholmernes sag i forbindelse med Energiø Bornholm

Borgmester Jacob Trøst

 

En delegation bestående af borgmester Jacob Trøst, kommunaldirektør Sine Sunesen, konstitueret direktør for Baltic Energy Island Søren Møller Christensen og BEOFs direktør Claus Andersen, der samtidig repræsenterer DI Bornholm, var i dag i København, hvor de havde fået foretræde for Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg.

Med sig havde delegationen nogle vigtige budskaber om, hvordan vi på Bornholm ser mulighederne for at udvikle vores lokalsamfund i forbindelse med Energiø Bornholm. Delegationen vil også fremlægge forslag til, hvordan vi sikrer en kompensation til naboer – og Bornholm i det hele taget – for at lægge jord til det store, kommende energianlæg, som Energinet placerer på Sydbornholm.

Vil foreslå særlig tilskudspulje
Delegationen foreslog, at der etableres en særlig tilskudspulje for Bornholm, eller ydes et ekstra tilskud via den eksisterende pulje for vanskeligt stillede kommuner, så Bornholm på trods af vores vanskelige økonomiske situation, kan bruge energiøen som en vitaminindsprøjtning til at løfte og udvikle hele lokalsamfundet. En investering i Bornholms fremtid.

Løft af lokalsamfundet
Delegationen har også fået undersøgt, hvordan Energinets og statens foranstående udbud af den store havvindmøllepark kan komme til at indeholde krav, der vil gavne lokalsamfundet. Resultaterne af undersøgelser vil blev lagt frem og heri indgik ønsker til, at udbuddet f.eks. indebærer; at Bornholm tilkobles strømmen fra havvindmølleparken, at der tilbydes lærlingepladser, når arbejdet går i gang, at der etableres boliger og at der sikres en formidling og kommunikation af det store projekt.

Bornholm kan blive foregangseksempel
Den bornholmske delegation så i det hele taget, at Energiø Bornholm kan gå hen og blive et dansk foregangseksempel på, hvordan udbygningen af den nødvendige omstilling til en vedvarende energiforsyning skaber vækst, innovation og et bæredygtigt samfund. Ønsket fra delegationen er nu, at Folketingets Klima-, Energi- og Forsyningsudvalg lytter og kan se perspektiverne i forslagene.

Seneste artikler

Fik du læst?

Læsning til eftertanke

En lang påskehøjtidelighed er overstået. En lang påskeferie vil nogen vel sige. Begge måder at udtrykke sig på kan være rigtig. Jeg foretrækker den første

Læs mere »