Bornholms Brand støtter lokalsamfundet på Bornholm

LOKALT: Bornholms Brand har også i 2023 bidraget med bred støtte til det bornholmske samfund, hvor hele 81 forskellige lokale formål har modtaget støttetilsagn på samlet over 2,5 mio. kr.

Morten Holten, Bornholms Brand: Støtter lokalsamfundet. (Foto:Torben Ager)

 

Bornholms Brand A.m.b.a. er moderselskabet bag Bornholms Brandforsikring A/S. Hovedformålet er at eje aktier i forsikringsselskabet, og sekundært at foretage investeringer til fordel for erhvervslivet på Bornholm, for Bornholm generelt eller formål, der gavner selskabets medlemmer. Medlemmerne er alle forsikringsselskabets kunder.

Derfor behandler bestyrelsen i Bornholms Brand årligt en lang række af ansøgninger fra foreninger, frivillige og ildsjæle, som har brug for tilskud til at realisere lokale projekter. Midlerne kommer fra forrentning af selskabets egenkapital, som er opsparet siden selskabet blev etableret i 1855 og som skal tjene som økonomisk sikkerhed for forsikringsselskabet Bornholms Brandforsikring A/S, og dermed tryghed for selskabets kunder / medlemmer.

Støtte for over 2,5 mio. kr.
I løbet af 2023 har Bornholms Brand støttet 81 forskellige lokale formål med i alt 2.586.000 kroner.

“Vi er stolte af, at vi kan støtte det bornholmske samfund og glæder os over at se konkrete resultater af vores engagement,” siger direktør Morten Holten.

Bornholms Brand har bl.a. bevilliget støtte til redningsdykker.dk, som er en frivillig forening for redningsdykkere i Danmark. Redningsdykkerne kan bistå politiet ved humane eftersøgninger og andre relevante opgaver. Støtten er bevilliget til indkøb af trailer til opbevaring af trykluftflasker, dykkerdragter, redningsudstyr osv., så de frivillige redningsdykkere hurtigt kan rykke ud og være indsatsklare ved ankomst til et ulykkessted.

Kan realisere projektet
Et af de projekter, som Bornholms Brand også har bevilliget støtte til er “Det Mobile Maker Space”, som Fonden for Entreprenørskab Bornholm står bag.

Fondens regionale leder, Mads Akselbo Holm siger, at ”støtten fra Bornholms Brand og de øvrige lokale og nationale fonde og sponsorer til “Det Mobile Maker Space” har været afgørende for, at vi – sammen med Bornholms Regionskommune – nu endelig kan realisere projektet. Med bidraget kan vi nu bringe moderne undervisningsmidler, værktøjer, materialer og viden, direkte til de bornholmske grundskoleelever,” siger han.

Fremtidens kompetencer
Mads Akselbo Holm fortsætter: “Det ser vi som ikke bare en investering i nutidens undervisningsmidler, men også en investering i fremtidens kompetencer og kreativitet blandt vores unge. Vi er begejstrede for, at Bornholms Brand også kan se vigtigheden i at udruste den næste generation af bornholmere med de nødvendige værktøjer til at udforske, skabe og innovere.

Nu ser vi frem til at påbegynde det spændende etableringsarbejde sammen med Ungdomsskolens projektenhed og vores innovationsnetværk af grundskolelærere. Dette samarbejde vil sikre kvaliteten af projektets værdi for skoler og elever og styrke forbindelserne mellem skolerne, lokalsamfundet og erhvervslivet.

Vi er begejstrede for de muligheder og den innovation, som dette projekt vil bringe til øens uddannelseslandskab, og vi ser frem til at følge den spændende udvikling som “Det Mobile Maker Space” vil afstedkomme for arbejdet med innovation i undervisningen på Bornholm.”

Litteratur og idræt
Bornholms Brand støtter bredt hele det bornholmske samfund. Den økonomiske støtte er givet til mange forskellige formål og modtagere. I 2023 har Bornholms Brand støttet bl.a.

– Cirkusbygningen i Sandvig
– Viking Gymnastik og Trampolin
– Skoleskak på de bornholmske skoler
– Kunststofbaner til Aakirkeby Idrætsforening
– Bornholms Sommerrevy
– Litteraturens Folkemøde
– Bornholms Brandvæsens Brandkadetter
– Renovering af havnebassin i Boderne Havn
– Bålhytte på FDF Jarlsgård
– Nexø Borgerforening
– Svanekegården- Kulturugen
– Bornholms Middelaldercenter
– Scala Gudhjem

Stor opbakning
Direktør Morten Holten siger, at ”det er ikke mindst den store opbakning fra kunderne i forsikringsselskabet og dermed medlemmerne i Bornholms Brand A.m.b.a., der gør det muligt at give igen til det samfund, som er vores forretningsgrundlag. Vi tegner kun forsikringer på Bornholm, og derfor er det helt naturligt for os, at vi kan give igen til gavn og udvikling på Bornholm.

 

Seneste artikler

Fik du læst?

Samtalesalon om ensomhed

ENSOMHED: Frivillig forum Bornholm ønsker at sætte fokus på, hvordan det bornholmske foreningsliv kan være med til at forebygge ensomhed blandt bornholmerne   Frivillig forum

Læs mere »