Bornholms Brand støtter 74 projekter med to mio. kroner

Også i 2022 har bestyrelsen for Bornholms Brand A.m.b.a haft travlt med at behandle ansøgninger fra bornholmske foreninger og ildsjæle og samlet set har 74 projekter har fået støtte for i alt to millioner kroner

Bornholms Hospital – støtte fra Bonholms Brand (Foto: Finn Edvard)

 

Bornholms Brand A.m.b.a. har offentliggjort regnskabet for 2022. Selskabet har til formål at eje aktier i Bornholms Brandforsikring A/S og sekundært blandt andet at foretage investeringer til gavn for erhvervslivet på Bornholm, for Bornholm generelt eller formål, der er til gavn for selskabets medlemmer. Medlemmerne er de til enhver tid værende kunder i forsikringsselskabet,

Derfor behandler bestyrelsen i Bornholms Brand A.m.b.a. årligt en lang række af ansøgninger fra foreninger, frivillige og ildsjæle, som har brug for tilskud til at realisere projekter.

Støtter bornholmerne
”Vi er glade for, at vi med vores sociale profil kan bidrage til at støtte projekter og formål som har tråde ud over hele Bornholm. Rigtig mange bornholmere har glæde af vores bidrag enten direkte eller indirekte, fordi vi sammen med mange andre lokale interessenter gør det muligt at skabe liv og udvikling på Bornholm, også udenfor højsæsonen, hvor der i forvejen sker en masse ting” siger Per Hansen, der er formand for bestyrelsen i selskabet.

Middelaldercentret  – støttes også af Bornholm Brand. (Foto:Destination Bornholm)

 

I alt har Bornholms Brand modtaget 121 ansøgninger, hvoraf altså 74 ansøgninger blev bevilget støtte. Vurderingen er, at de mange initiativer bidrager til vækst, udvikling og optimisme på Bornholm.

Godkendt regnskab
Bestyrelsen godkendte tidligere i marts regnskabet for Bornholms Brand A.m.b.a. Regnskabet er præget af, at selskabets værdipapirbeholdning har tabt 13,4 mio. kr. i værdi i 2022 grundet de vanskelige vilkår på finansmarkederne, hvortil selskabets direktør Morten Holten tilføjer: ”Vi har en meget forsigtig investeringspolitik med hovedvægt på obligationer, men 2022 har været præget af, at både aktier og obligationer er faldet samtidig, det er usædvanligt, for der har ikke rigtig været en sikker havn i 2022 hvad angår investeringer.”

Men tilføjer: ”Det er dog samtidig værd at bemærke, at tabet jo ikke er realiseret. Det er en langsigtet investering og vi behøver heldigvis ikke afhænde vores værdipapirer, derfor har vi også en forventning om, at markedet retter sig i de kommende år.

Herudover er regnskabet påvirket af resultatet i Bornholms Brandforsikring A/S, som medfører en nedskrivning i resultatet på 10,4 mio. kr., samt selskabets øvrige udgifter til administration og støtte til nævnte projekter.

Således udgør det samlede resultat -27,4 mio. kr. Selskabets egenkapital udgør herefter 285 mio. kr.

Fortsat aktivitet omkring udviklingen af boliger i Rønne Syd
Bornholms Brand A.m.b.a. har fortsat fokus på udviklingen af et nyt boligområde i Rønne Syd som har fået navnet Æbleløkkerne. Projektet udvikles i samarbejde med Ocean Prawns A/S i delt ejerskab.

Hensigten er, at der skal opføres 96 lejeboliger fra to til fire værelser. Projektet er på tegnebrættet og selskabet forventer at kunne offentliggøre mere information om boligerne i løbet af 2023. Inden projektet kan realiseres, skal der vedtages en endelig lokalplan for området.

God dialog
”Vores arkitekter er langt i arbejdet med illustrationen af de kommende boliger, og vi har en god dialog med den kommunale administration. Der er dog fortsat nogle sten på vejen. Dels skal vi have vedtaget en lokalplan for området, men vi følger også på tæt hold udviklingen i både renter og inflation, da disse parametre har stor betydning for realiseringen af projektet, men vi mener, vi er på vej med et spændende projekt som både tager hensyn til bæredygtighed og omgivelserne” siger Morten Holten, der er direktør i Bornholms Brand A.m.b.a.

Lokal forankring
Bornholms Brand A.m.b.a. har en historie, som går tilbage helt fra 28. november 1855, hvor 24 indflydelsesrige personligheder stiftede ’Bornholms Landboeres Brandforsikringsselskab for rørlig ejendom’ i Aakirkeby, det som senere blev til Bornholms Brand A.m.b.a.

Bestyrelsen har gennem årene været meget opmærksom på at værne om de bornholmske rødder og de gensidige værdier, også selv om forsikringsvirksomheden formelt i dag drives af et aktieselskab. Så det handler stadig om at skabe værdi for medlemmerne.

Det sker først og fremmest gennem lokalt nærvær og konkurrencedygtige produkter og priser. Men også selskabets engagement i det bornholmske samfund er væsentligt. Blandt andet derfor er det medlemmerne, som har den bestemmende indflydelse i selskabet. Det har de gennem 24 bornholmsk valgte delegerede.

Modtagerne af støtte i 2022 er blandt andet:

 • 4 Kløver-Klyngen
 • Team fjer Bornholm
 • Ellestinger Trop
 • Bornholms internationale gadeteater
 • Lillemyr
 • Middelaldercentret
 • Bornholms Hospital
 • Bornholms Sommerrevy
 • Bornholms Brand Park
 • Opera Øen rundt
 • Foreningen Bornholms historiske samfund
 • Snogebæks redningsbåds venner
 • Klub veteran kids
 • Bodukan Bornholm
 • DGI Bornholm
 • Svaneke Friskole
 • Nexø kajakklub
 • Nylars koret
 • Rønne Sejlklub
 • Aakirekeby borgerforening
 • Fritidshuset Østermarie
 • Østpaa
 • Bornholms musikforening
 • Nexø borgerforening
 • Mjølner Trail
 • BHS PL Beton Bornholm
 • Grønbechs Gård

Der holdes generalforsamling onsdag 12. april kl. 18 på Strandhotellet Sandvig, hvor regnskabet indstilles til godkendelse. Regnskabet kan ses på selskabets hjemmeside www.bornbrand.dk

Seneste artikler

Fik du læst?

Samtalesalon om ensomhed

ENSOMHED: Frivillig forum Bornholm ønsker at sætte fokus på, hvordan det bornholmske foreningsliv kan være med til at forebygge ensomhed blandt bornholmerne   Frivillig forum

Læs mere »

Dukketeater i Svanekegaarden

VINTERFERIE: Teatergruppen “Dansk Rakkerpak” viser dukketeater i Svanekegaarden  – forestillinger fredag og lørdag   Teatergruppen Teater FasterCool, også kendt som Dansk Rakkerpak,  gæster Svanekegaarden i

Læs mere »