Bornholmere på polsk visit

BALTIKUM: Mikael Benzon og Heidi Burgedahl deltog som kommunalbestyrelsens repræsentanter ved Euroregion Baltic styrelsens møde i denne uge i den polske by Olsztyn.

De tre bornholmske deltagere i mødet. Heidi Burgedahl og Mikael Benzon, samt i midten Niels Chresten Andersen, leder af Euroregion Baltic sekretariatet på Bornholm (Foto: Heidi Burgedahl)

 

De to bornholmske lokalpolitikere Mikael Benzon (Enhdsl.) og Heidi Burgedahl (løsgænger) deltog som kommunalbestyrelsens repræsentanter ved Euroregion Baltic styrelsens møde i denne uge i den polske by Olsztyn. Med på besøget. var også Niels Chresten Andersen, der er leder af Euroregion Baltic sekretariatet på Bornholm.

Udover Bornholm består Euroregion Baltic af de svenske regioner Blekinge, Kalmar og Kronoberg, den litauiske Klaipeda-region og de to polske regioner Pommern og Warmia-Mazury.

Unge skal med
På mødet blev det besluttet at arbejde videre med et ungdomsprojekt, med deltagelse af bl.a. Bornholms Ungeråd.

Projektet skal sikre at de unge kan mødes på tværs af grænserne, og har især fokus på unges inddragelse i politiske og demokratiske processer.

Styrelsen vedtog en fælles udtalelse om at EU også fremover bør støtte regional udvikling gennem de såkaldte strukturfonde, som Bornholm årligt modtager 20-25 mio. kr. fra.

Aktuelt gælder det bl.a. store tilskud til Energiø Bornholm, udvikling af den bornholmske turisme via Destination Bornholm samt støtte til erhvervsuddannelser mv. på Campus Bornholm.

Nærhed til borgere
Europa-Kommissionen og EU-landene er i gang med at drøfte strukturfondenes fremtid, når de nuværende programmer udløber i 2027.

Udtalelsen lægger vægt på, at der også efter 2027 fortsat skal prioriteres strukturfondsmidler til regional udvikling, til støtte for bl.a. den grønne omstilling. Dernæst at fordelingen af EU-midlerne sker med en tæt inddragelse af regioner og kommuner, for herigennem at sikre nærhed til borgere og erhvervsliv.

Den fælles Euroregion Baltic-udtalelse ventes forelagt kommunalbestyrelsen snarest muligt, suppleret med særlige bornholmske ønsker eller forslag.

Grøn omstilling
Euroregion Baltic’s styrelse vedtog også at fortsætte samarbejdet om klimaforandringer og den grønne omstilling. Den Task Force, der sidste år blev nedsat under det bornholmske formandskab af Euroregion Baltic, fik sin slutrapport godkendt – og det betyder, at der nu etableret et fast, åbent netværk af politikere, eksperter og embedsfolk m.fl. Netværket får til opgave at drøfte fælles udfordringer, udveksle viden og erfaringer samt om ønskeligt udvikle fælles projekter. Det gælder ikke mindst I forhold til vedvarende energi, som havvind, bioenergy og fjernvarme.

Modvægt mod trussel
I en udtalelse fra mødet udtrykker Styrelsen endvidere en bekymring om den globale trussel mod demokratiske værdier.

EU har en nøglerolle som modvægt mod denne trussel, og derfor behøves et stærkt Europa, hvor demokrati og demokratiske værdier er fundamentale for samarbejdet. Borgerne skal opleve at deres liv og trivsel forbedres, gennem økonomisk vækst, grøn omstilling, innovation og arbejdet for et bedre klima.

Euroregion Baltic er ikke et projekt for regeringer eller deres organisationer, men et projekt for borgerne med det formål at opnå et stærkere Europa, hvor borgerne oplever fordelene i deres hverdag.

Fik du læst?