Bornholm satser på balanceret turismeudvikling

TURISME: Bornholm kal både være et godt sted at bo og virke samt et godt sted at besøge. Målet er dog fortsat øget turismeomsætning. Det fremgår af Bornholms turismestrategi for perioden 2024-2027, der netop er lanceret

Bornholm skal både være for fastboende og for turister

 

Gennem en årrække har Bornholms turisme udviklet sig positivt. I de seneste år har øen og øens turisme dog været udfordret af først Covid-19 og derefter stigende energipriser, stigende renter og faldende realløn.

Turismen på Bornholm har samlet oplevet vækst i perioden, men væksten har været ujævnt fordelt både over årene. En række initiativer under Bornholms turismestrategi 2024-2027 skal sikre en klar retning og et balanceret afsæt for de kommende års udvikling.

Positiv udvikling
Visionen lyder: Vi tager ansvar for Bornholms positive udvikling, hvor turismeomsætningen udgør en betydelig del af økonomien. Vores indsatser understøtter en balanceret turismeudvikling, hvor afsættet er, at Bornholm skal være et godt sted at bo og virke – og derigennem også at besøge.

Øget omsætning
Målsætningen er først og fremmest øget turismeomsætning. I dag udgør Bornholms turismeomsætning 3,8 mia. kr. Målet er i de kommende år at sikre en vækst over det gennemsnitlige niveau på tværs af landets kommuner. De overordnede målsætninger er desuden at styrke antallet af overnatninger, særligt i perioderne forår, efterår og vinter samt at fastholde den høje tilfredshed med Bornholm.

Udenfor sommeren
Direktør Pernille Kofod Lydolph supplerer: ”Vi ønsker i Destination Bornholm at fastholde vi den retning, der er lagt allerede, hvor fokus er rettet primært mod perioderne udenfor sommeren. Målet er en balanceret udvikling, hvor vi på den ene side styrker den omsætning og beskæftigelse som turismen skaber, men samtidig gør det på en måde, der tager afsæt i, at fundamentet for turismen er, at øen er et godt sted at bo og virke hele året”.

Seneste artikler

Fik du læst?