Borgmesteren inviterer alle bornholmere til borgermøde

Hvad kan energiøen give os af nye job? Kan vores havne blive servicehavne? Kan vi tiltrække ny arbejdskraft? Etablere nye uddannelser og lærlingepladser?

Borgmester Jacob Trøst – inviterer til borgermøde

 

Hvad betyder Bornholms status som energiø?

Det vil bl.a. borgmester Jacob Trøst (C) gerne diskutere, og derfor inviteres alle bornholmere til borgermøde torsdag 30. marts kl. 18.30 i Søndermarkshallen på Åkirkebyvej i Rønne.

Emner er der nok af: Hvad betyder energiøen for vores grønne omstilling? Vil energiøen kunne tiltrække flere tilflyttere og gæster? Og, hvad betyder den for kommunens kommende planstrategi?

Bornholm afgiver noget land til landanlægget – men, hvad kan energiøen give kommunen tilbage i udvikling? Ikke så lidt, mener borgmester Jacob Trøst:

”Jeg er overbevist om, at vi med energiøen vil kunne udvikle vores erhvervsliv, tiltrække nye tilflyttere og gæster, etablere nye uddannelser og lærlingepladser og være med til at sikre, at der bliver skabt bæredygtige anlæg, der belaster vores miljø mindst muligt. Jeg ser også muligheder for at vores havne kan fungere som servicehavne, at vi kan få bygget nye permanente boliger. Og sidst men ikke mindst skal vi sikre os, at udviklingen af øens arealer og naturgenopretningen går hånd i hånd. Klimaministeren og flere folketingspolitikere er i den sidste tid kommet med positive tilkendegivelser for at støtte Bornholm i den udvikling, så jeg er meget optimistisk”.

Borgermødet er delt i to
I første afdeling vil der være en række korte oplæg, hvor visionerne for hele Bornholms energiø foldes ud. I anden afdeling åbnes en udstilling, der kredser om temaerne; samfundsudvikling, erhvervsudvikling, grøn omstilling, forandringer i landskabet.

I anden del bliver der endvidere lagt op til dialog mellem borgere og politikere. Og borgerne kan give deres input til ”Vores energiø” via postkort. Tanker, ønsker og ideer vil blive indsamlet, og indgår i den videre proces med at gøre energiøen til hele Bornholms.

Alle er velkomne, tilmelding er ikke nødvendigt – der bydes på kaffe og lidt sødt. Borgmesteren glæder sig til at se flest mulige fra hele øen.

 

Seneste artikler

Fik du læst?