Borgernes tryghed er høj på Bornholm

TRYGHED: Justitsministeriet har udgivet den årlige tryghedsundersøgelse, som blandt andet viser, at 92 procent af borgerne på Bornholm grundlæggende er trygge i deres nærområde. Det er højere end landsgennemsnittet på 88 procent.

Borgerne er trygge på Bornholm. (Foto: Bornholms Politi)

92 procent af borgerne på Bornholm føler sig grundlæggende trygge i deres nabolag, og det er højere end i resten af landet. Det viser den årlige tryghedsmåling, som Justitsministeriet har offentliggjort.

Undersøgelsen afdækker borgernes tryghed i det danske samfund samt tilliden til politiet, og den viser, at både tryghed og tillid er på niveau med året før. Det gælder også på Bornholm.

Vigtigste opgave
”Det er vores vigtigste opgave at sikre, at borgerne kan leve og færdes trygt og sikkert. Så jeg er glad for, at en stor andel af borgerne på Bornholm føler sig trygge i lokalsamfundet, og at de har tillid til vores arbejde,” siger Martin Preisz Gravesen, politidirektør for Bornholms Politi.

På landsplan svarer 88 procent af de 29.000 adspurgte borgere, at de føler sig trygge i deres nabolag.

Undersøgelsen viser, at det overordnet set er de samme tendenser, der gør sig gældende i Bornholms politikreds og i resten af Danmark med hensyn til, hvilke typer af adfærd der giver anledning til utryghed. Dog er der på Bornholm færre, der føler sig utrygge på grund af hensynsløs kørsel i bil eller på scooter, knallert mv. samt på grund af personer uden ærinde.

Stadig høj tillid til politiet
86 procent af borgerne svarer på landsplan, at de har tillid til, at politiet vil hjælpe dem, hvis de får brug for det. På Bornholm er tallet 90 procent.

”Tillid er noget, som man gør sig fortjent til, og det er noget, som vi hele tiden arbejder hårdt på at bygge op og holde ved lige. Det er helt afgørende for vores samfund, også på Bornholm, at borgerne har en høj tillid til politiets arbejde,” siger Martin Preisz Gravesen.

Seneste artikler

Fik du læst?

Fik konfiskeret kniv

  POLITI: I forbindelse med Toldstyrelsens kontrol ved færgen fra Sassnitz blev føreren af en personbil fundet i besiddelse af en kniv uden anerkendelsesværdigt formål.

Læs mere »