BOFA: Sådan bliver fremtiden for det bornholmske affald

AFFALD: Senest ved udgangen af 2024 skal det bornholmske husholdningsaffald afhentes i flere affaldstyper og i nye beholdere. Kommunalbestyrelse har nu taget stilling til hvem der skal afhente bornholmernes affald, når de nye affaldsordninger træder i kraft.

Senest fra udgangen af næste år skal bornholmerne sortere deres affald.

BOFAs medarbejdere, samt juridiske og tekniske eksperter på området, har i de seneste måneder haft travlt med arbejdet omkring de indkommende bud, så de bornholmske politikere kunne klædes godt på til at vælge de rigtige virksomheder til opgaven.

Nu har kommunalbestyrelsen godkendt de fremtidige samarbejdspartnere.

Fire selskaber bød på indsamlingsmaterielet, mens tre selskaber bød på selve affaldsindsamlingen. Vinderne blev:

  • Indsamling af affald ved husstande med egne beholdere: Meldgaard Miljø A/S
  • Leverandør af beholdere til husstande: Rubæk & Co. A/S
  • Leverandør af MiljØ’er, samt røde bokse til Farligt affald: JOCA A/S
    Beslutningen om hvem der skal tømme MiljØ’erne med kranbil bliver offentliggjort ca. 1. december.Inden Bornholms borgmester, Jacob Trøst, kan underskrive kontrakterne med ovenstående virksomheder, skal BOFA og alle bydende virksomhederne igennem en Stand-still periode på 10 dage. Her har byderne mulighed for at klage over de valgte løsninger.Stand-still perioden starter dags dato 13. oktober og slutter igen 23. oktober 2023.

Seneste artikler

Fik du læst?