Bakker op om fortsat lukning af torskefiskeri i Østersøen

Danmarks Naturfredningsforening bakker op om fortsat lukning af torskefiskeriet i fiskeriaftale for Østersøen

Danmarks Naturfredningsforening: Godt med fortsat stop for torskefiskeri i Østersøen. (Arkivfoto).

 

Det er den helt rigtige beslutning at holde fast i en stærk beskyttelse af torsken i den aftale om næste års fiskeri i Østersøen, som mandag blev indgået mellem EU’s fiskeriministre. Det mener Danmarks Naturfredningsforening.

“Det er meget positivt, at EU’s fiskeriministre har fulgt den videnskabelige anbefaling ved deres fastsættelse af fiskekvoterne i Østersøen for 2023,” lyder det fra DN’s havpolitiske seniorrådgiver, Cathrine Pedersen Schirmer.

“Det er godt, at EU’s fiskeriministre tager den dårlig miljøtilstand i Østersøen alvorlig og handler på nedgangen af vigtige fiskebestande ved at sætte fiskekvoter efter et forsigtighedsprincip,” siger hun.

Genopbygning af torskebestand

Det målrettede fiskeri efter torsk i Østersøen inkl. Sund- og Bælthavet forbliver lukket i 2023, og det vil fortsat kun være tilladt at fange torsk som bifangst. Lyst- og fritidsfiskere må samtidig kun fange én torsk om dagen, mens der er totalforbud mod både erhvervs- og rekreativt fiskeri efter torsk i den såkaldte lukkeperiode fra 15. januar til 31. marts, hvor torsken gyder.

“Det er godt og vigtigt, at der bliver holdt fast i de nødvendige tiltag, der sidste år blev sat i værk for at få genopbygget torskebestanden i den vestlige Østersø, siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Dokumentere fangster 

Kvoten for bifangst af torsk i både den vestlige og østlige Østersø er i 2023 på samme lave niveau som i 2022, henholdsvis 489 tons og 595 tons. Bifangstkvoten på torsk betyder, at fiskeriet efter andre arter som rødspætter kan holdes åbent. Men ifølge Cathrine Pedersen Schirmer er det vigtigt, at bifangstkvoterne på de truede torskebestande overholdes strengt i Østersøen.

Derfor bør der ligesom i Kattegat indføres kameramonitorering af de fiskefangster, som trawlkuttere hiver ombord i Østersøen. Forskning viser, at bundtrawlskuttere har meget bifangst og desværre også meget ulovligt udsmid af døde torsk, der dermed ikke trækkes fra bifangstkvoten. Ulovligt udsmid af torsk i den vestlige del af Østersøen i 2021 var på 51 tons torsk, mens det var på 113 tons torsk i den østlige del af Østersøen.

Fiskeridødelighed

Kvoten for rødspætter i Østersøen bliver i 2023 hævet med 25 pct. i forhold til 2022 og dermed også risikoen for en endnu større bifangst af den truede torsk. På grund af det omfattende problem med ulovligt udsmid i Østersøen, så bør der ligesom i Kattegat indføres kameramonitorering af de fangster, der hives ind i bundtrawl.

“Dette vil hjælpe med at holde fiskeridødeligheden af torsken nede i Østersøen,” siger Cathrine Pedersen Schirmer.

Seneste artikler

Fik du læst?