Arbejdet i Sydhavnen skrider frem

RØNNE: Arbejdspladsen i Sydhavnen er ved at være etableret og MT Højgaard er også godt i gang med at nedbryde de kajnære konstruktioner i det gamle fiskeribassin samt fjerne enden af Tværmolen.

Arbejdet i havnen i Rønne skrider frem – noget kan virke forstyrrende, men det er nødvendigt.

 

MT Højgaard forventer arbejdet med nedbrydning færdigt i midten af februar.

I forbindelse med etableringen af arbejdspladsen samt nedbrydningen, er byggepladsen blevet hegnet ind, og der er derfor kun adgang til byggepladsen via Sydhavnsvej.

Begynder stenkørsel
Mandag 22. januar begynder MT Højgaard kørsel med sten via Skansevej og Sydhavnsvej. Det er sten som i videst muligt omfang kommer fra Bornholm, der skal bruges til opfyldning og opbygning af det nye projektareal i Sydhavnen. Lastbilerne vil køre fra kl. syv om morgenen til kl 18, men kun i hverdagene.

Ekstra trafik
“I forbindelse med, at vi begynder kørsel med sten, vil der nok komme noget ekstra trafik i området omkring den sydlige del af havnen begyndende fra den 22. januar. Vi regner med, at kørsel med sten i første omgang vil vare indtil april. Derefter forventer vi en pause med stenkørsel. Vi renholder selvfølgelig jævnligt brønde på vejen, og vi holder generelt vejene rene med kost, vanding og sugefejebil, så det forhåbentligt ikke opleves yderligere forstyrrende. Vi opfordrer – og har også indskærpet overfor chaufførerne – at de skal køre pænt og efter forholdene, siger Dan Harborg Locht, projektchef hos MT Højgaard.

Kommer støj
“Den mest forstyrrende del af etape tre vil nok være, når der skal rammes stålprofiler ned i havbunden til etableringen af den nye kaj ved Fiskeribassinet. Vi modtager spuns med skibe fra midten af februar 2024, og vi planlægger at begynde ramningen umiddelbart efter. Arbejdet med etablering af kaj 36 vil foregå mellem kl. seks om morgenen til kl 18 i hverdagene. Selve rammearbejdet vil foregå på hverdage mellem kl. syv og 17. Der vil derfor kunne forekomme støj i dette tidsrum, siger Dan Harborg Locht.

Generer naboer
“Vi ved godt, at netop ramning er noget, som kan forstyrre og genere nogle borgere og naboer, men det er omvendt også noget, vi er nødt til som del af etableringen af den nye kaj og projektområde. Der skal både rammes stål H-profiler samt stål spunsprofiler, som indgår i en kombivæg til den nye kaj. Et H-profil er 15,5 meter lang og vejer fire ton. Denne opbygning af kajvæggen benyttes for at kunne optage de storebelastninger, kajen og baglandet skal kunne holde til for vindmølle- og offshoreprojekterne. Vi beklager forstyrrelserne, siger Dan Harborg Locht, projektchef hos MT Højgaard.

Der er ansat knap 20 personer hos MT Højgaard.

Seneste artikler

Fik du læst?

Samtalesalon om ensomhed

ENSOMHED: Frivillig forum Bornholm ønsker at sætte fokus på, hvordan det bornholmske foreningsliv kan være med til at forebygge ensomhed blandt bornholmerne   Frivillig forum

Læs mere »