Uddannelsesmesse på Campus er udsat til foråret

Uddannelsesmessen “BUM2021” er udsat på grund af situationen med Covid-19

“Uddannelsesmessen “Bum21” holdes på Campus Bornholm. (Foto: Campus Bornholm).

 

Alle forberedelserne var kørt i stilling til den ottende udgave af Bornholms UddannelsesMesse “BUM 2021”, der skulle have åbnet dørene for små 1.000 bornholmske skoleelever, forældre, lærere, udstillere og andre torsdag 25. november.

“Men desværre må vi sande at Corona endnu engang må ændre planerne”, siger leder af Ungeporten, Gitte Svart.

“I lyset af de seneste incidenstal for Bornholm sammenholdt med det faktum, at der alene er en uge til at “BUM” skal afvikles, har en enig styregruppe valgt at træffe den virkelig beklagelige beslutning om, at udskyde arrangementet til foråret 2022, hvor Corona forhåbentlig ikke viser sig i samme omfang i vores samfund, som tilfældet er lige nu,” siger Gitte Svart og fortsætter:

God tilslutning

”Det er simpelthen så ærgerligt. Vi havde i den grad glædet os til at afvikle “BUM” på Campus Bornholm. Vi havde god tilslutning fra mange brancher og mange uddannelsesinstitutioner. Så beslutningen om igen i år ikke at afvikle arrangementet har virkelig været svær at træffe. Vi har i styregruppen fulgt udviklingen i smittespredningen på Bornholm intenst den sidste uges tid, og desværre ser det ikke ud til at gå i den positive retning. Derfor har vi været nødsaget til at træffe den helt nødvendige – men dog meget beklagelige og kedelige – beslutning.”

Alternativ dato

Gitte Svart fortsætter: ”Det ligger dog styregruppen meget på sinde at sende det helt klare signal til både elever, forældre og udstillere, at BUM ikke aflyses. Den udskydes. Vi vil derfor meget snart sætte os ned og finde en alternativ dato for “BUM2021”, som realistisk set nok først vil blive til foråret, hvor årstiden arbejder for en lavere smitte i samfundet generelt, og hvor det således er vurderingen, at risikoen for endnu en aflysning eller udskydelse er betragtelig mindre”.

Et plaster på såret

Som et plaster på såret vil ungdomsuddannelserne vurdere om der er behov for at invitere til nogle flere informationsmøder for kommende elever og deres forældre frem mod at eleverne i 9. og 10. klasse den 1. marts skal træffe et valg om ungdomsuddannelse. Derudover er eleverne og deres forældre altid velkomne til at opsøge sin UU-vejleder på sin egen skole.

“BUM21” udsættes til foråret.

 

Gitte Svart afslutter: ”Jeg ved, at mange vil sidde og være skuffede og ærgerlige over situationen. Der er virkelig mange ,der har knoklet for at kunne vise sin uddannelse, sin virksomhed, sin branche, sit fag frem for de bornholmske grundskoleelever på bedste vis. Og vi glæder os til at se det hele, når vi ses på “BUM2021” til foråret.”