Nyt råd for internationale borgere og flygtninge

Et nyt råd for internationale borgere og flygtninge på Bornholm skydes i gang torsdag 6. oktober.

Et nyt råd skal sikre flygtninge mer e indflydelse på deres hverdag på Bornholm.

 

Det nye råd for flygtninge og internationale borgere i det hele taget skal give de pågældende mulighed for at få politisk indflydelse og styrke dialogen mellem alle borgere på Bornholm.

Rådet giver også mulighed for at udvikle og forbedre forholdene for dem selv og andre. Det kan være inden for områder som f.eks. uddannelse, arbejdsmarked, børn, bolig, kultur og demokrati.

Fyraftensmøde

Der er fyraftensmøde torsdag 6. oktober kl. 17, hvor interesserede kan høre mere om rådet og dets opgaver. De to medlemmer af kommunalbestyrelsen Laura Kofod (Ø) og Claus Larsen-Jensen (A) vil byde velkommen. Mødet finder sted i kommunalbestyrelsessalen i Landemærket 26 i Rønne.

På mødet skal der også sættes navn på de 10 medlemmer til rådet. Alle interesserede er velkommne til at melde deres kandidatur.

Seneste artikler

Fik du læst?