Nyt grønt og rekreativt område foran Gudhjem Museum

Gudhjem By- og Museumsforening har besluttet at indrette den ca. 1,5 hektar store mark foran museet til rekreativt område. Her vil samspillet mellem kunst og natur gøre stedet ekstra attraktivt for besøgende.

Arealet besigtiges af en projektgruppe bestående af Michael Stoltze, Thomas Guldbæk fra Melstedgaard og Ole Stigemoog  Sanne Bloch. Hanne Strøby er også med i gruppen, men er ikke med på billedet – alle fra Gudhjem By- og Museumsforening.

 

Der er stort fokus på vild natur i tiden, både fra offentlige og private aktører, og Gudhjem Mu-seum vil gerne bidrage til biodiversiteten med det store areal ved museet.

Biolog Michael Stoltze beskriver stedet således: ”Den store mark syd og sydøst for Gudhjem Museum er som skabt til vilde planter og sommerfugle. Udsigten over landskabet og til Østersøen ud for Saltuna og Svanekebugten er vidunderlig, og eksponeringen mod syd gør hele området varmt og solrigt. Desuden er arealet omgiver af træer og lunde, så der er god læ”, siger han og fortsætter:

Træer og buske

“Marken har været brugt til slåning af ensilagehø  i de senere år. Der er en del lave træer og buske i vegetationen, blandt andet eg. Arealet vil derfor hurtigt springe i krat og skov, hvis det ikke bliver slået eller afgræsset. Det er et stort plus, da man så kan skabe holme af buske og småtræer  – hvor som helst på marken ved simpelthen ikke at slå. Sådanne holme af krat er behagelige holdepunkter for øjet i landskabet, gode for fuglelivet og yderst værdifulde for vilde planter, sommerfugle og andre insekter.

Hvor der ikke etableres krat, skal der slås hø for at forhindre arealerne i at springe i skov. Af hen- syn til blomsterflor, sommerfugle, vilde bier og andet dyreliv, slås alle arealerne ikke på samme tid”, siger Michael Stolze.

Projektgruppen er i fuld gang med arbejdet med det nye, rekreative areal.

 

Der etableres to meter brede, snoede gangstier i området, og det er planen at flytte enkelte af museets skulpturer ned på arealet – og måske også etablere ”opholdssteder”. Endelig vil museet, når sommerfuglehabitatet er en realitet, formidle området og gerne inddrage byens borgere i udvik lingen af stedet med f.eks indsamling af frø fra vilde planter og pasning af habitatet.

Til glæde for borgere og gæster

Hanne Strøby fra Gudhjem By- og Museumsforening glæder sig over projektet: ”Det er vores håb, at vi kan inspirere andre og blive et synligt eksempel på, hvordan andre kan bidrage til, at Born- holm med tiden får flere spændende arealer med vild natur. Vi ser frem til, at området allerede til næste år med sit blomsterflor vil blive til glæde for sommer- fugle, andre insekter, byens borgere og øens gæster”, siger hun.

Projektet gennemføres i samarbejde med Melstedgaard, og som konsulent på opgaven er biolog Michael Stoltze,

Seneste artikler

Fik du læst?

Rigtige venner…

“Rigtige venner kan ej købes for penge…” Sangeren Jodle Birge sagde det faktisk så godt. Hans sang om venskab giver jo udtryk for det, mange

Læs mere »