Nu kan du blive pædagogisk assistent på Bornholm

Tilbud: Det er kun en gang i mellem, du kan uddanne dig til pædagogisk assistent på Bornholm. Og det er så nu, at Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole åbner op for ansøgningerne til det næste forløb med start i januar 2023

Nu kan du blive pædagogisk assistent på Bornholm.

 

Hvis man spørger på jobcentret på Bornholm, vil man få at vide, at det nærmest ikke er til at opdrive en ledige pædagogisk assistent her på Bornholm, og der er ellers brug for dem både i dagtilbud og på botilbuddene. Så der er brug for de pædagogiske assistenter, som Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole over de næste ca. to et halvt år vil uddanne.

”Det er sådan lidt eksklusivt med et uddannelsesforløb, som vi kun starter op hver to og halve år, og denne gang er det så på en bund af en højlydt efterspørgsel på færdiguddannede elever til velfærdsprofessionerne, så vi venter bar på at komme i gang”, siger uddannelsesleder for SoSu- og PAU-uddannelserne på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole, Andreas Grosbøll.

Udvikler mennesker

De færdiguddannede pædagogiske assistenter får en uddannelse med fokus på at yde omsorg og støtte og motivere mennesker, så de trives og udvikler sig. Eleverne får i løbet af uddannelsen erfaring med blandt andet leg, bevægelse og andre udviklende aktiviteter, kommunikation og relationsdannelse, sundhed, kost og bevægelse samt konflikthåndtering i dag- og døgninstitutioner, skoler, på handicapområdet og i andre pædagogiske tilbud.

Arbejder på botilbud

Der er flere steder, hvorfra der trækkes i de pædagogiske assistenter. Hvor uddannelsen fra start havde til formål at opkvalificere personalet i dagtilbud, så henvender uddannelsen sig i dag meget bredere, og eleverne ansættes efter endt uddannelse både på plejecentre, på botilbud for handicappede og psykisk syge og selvfølgelig fortsat på dagtilbud.

”Det er en mangefacetteret uddannelse, som giver et bredt felt af kompetencer”, fortæller uddannelseslederen. ”Uddannelsen til pædagogisk assistent er samtidig en personlig rejse, for man kommer hele vejen igennem til at arbejde med sig selv. Det skal man være klar på, hvis man går den her vej.”

Begynder til januar

Pædagogisk assistent-uddannelsen består af et grundforløb på 20 uger og et hovedforløb, der veksler mellem praktikperioder og skoleforløb, som du kan tage på Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole. Grundforløbet starter op til januar og hovedforløbet til august.

 

 

Seneste artikler

Fik du læst?