Nu bliver plejepersonalet testet regelmæssigt på Bornholm

Sommerens aftale om at lade plejepersonale teste systematisk med et fast interval får nu ben at gå på på Bornholm. Center for Sundhed og Forebyggelse er klar til at sætte i gang fra den kommende uge med oplæring i podeteknik og snart forventes de første medarbejdere at blive testet.

Nu bliver plejepersonalet på Bornholm testet regelmæssigt for Corona.  (Foto: Torben Ager)

 

Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner indgik i slutningen af juni en aftale om, at gennemføre løbende test af landets service- og plejepersonale for at mindske smitterisikoen hos disse vigtige faggrupper. Siden beslutningen blev truffet har myndighederne arbejdet sammen for at finde et set up, så det bliver praktisk muligt at leve op til ønsket om systematiske test.

I Bornholms Regionskommune er det aftalt, at tilbuddet om systematisk test bliver givet til:

 • Personale på plejecentre.
 • Hjemmeplejen inkl. privat leverandør på området.
 • Hjemmesygeplejen.
 • Rehabilitering Sønderbo.
 • Kommunale bosteder.

Der er konkret tale om, at medarbejderne ved et lavt smittetryk vil få tilbudt en test hver sjette uge og ved et højt smittetryk vil tilbuddet være en test hver anden uge – efter konkret vurdering og aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed

Den lokale aftale er fortsat under udvikling, men på nuværende tidspunkt er følgende aftalt omkring den nye ordning:

 • Udvalgte medarbejdere vil blive oplært i podeteknik og skal teste kolleger.
 • Det forventes at oplæringen kommer til at foregå i uge i de kommende to uger.
 • Podningen vil foregå på arbejdspladserne.
 • Podemateriale bliver afleveret og hentet.
 • Test er frivillig, men der vil blive opfordret til, at man lader sig teste.
 • Center for Sundhed og Forebyggelse forventer at sætte gang i test af medarbejdere fra

Seneste artikler

Fik du læst?