Kom og hils på borgmester og foreninger

Onsdag 7. september fra kl. 16 til 19 inviterer Tilflytterservice alle øens tilflyttere til tilflytter-arrangement i og omkring byrådssalen i Rønne, hvor nye bornholmere også kan hilse på borgmesteren

Jacob Trøst – Bornholms borgmester hilser på tilflytterne…

 

Tanken bag arrangementet for tilflytterne, der finder sted i og omkring byrådssalen, Landemærket 26 i Rønne, er en hyggelig, uformel eftermiddag, hvor tilflytterne kan møde andre, der også har valgt at bosætte sig på Bornholm.

“Kom med indenfor i kommunalbestyrelsens rammer, hvor du kan stifte bekendtskab med øens mangfoldige fritids- og kulturtilbud og høre om kommende aktiviteter. Der vil være mulighed for at møde borgmester Jacob Trøst samt få en snak med andre nye øboere over en kop kaffe, kage eller en sandwich,” lyder invitationen.

Der vil være repræsentanter fra:

DGI Bornholm
Bornholms Klatreklub
Racekaninforeningen
Bornholms slægts- og lokalhistoriske forening
Bornholms Stenklub
Borgerforeningernes Samvirke
Distrikt Bornholm Bridge
Bornholms Folkedansere og spillemandsgruppen Folk og Fæ
Koret AmaZing
Knudsker/Rønne Motionister
LOF
Nexø Gymnastikforening
Nylarskoret
Rønne Byorkester
Østerlars skytteforening
Rønne Bears Brætspilsklub

Seneste artikler

Fik du læst?