Fiskerikontrollen beslaglægger 25 ulovlige åleruser ved Nexø Havn

FISKERIKONTROL: Under en kontrolsejlads ved Nexø fandt Fiskerikontrollen 25 ulovlige ruser. Ruserne blev bjærget og taget i bevaring.

Åleruserne – bjærget og taget i land.

Under en kontrolsejlads ved Nexø observerede to fiskerikontrollører fra stationen i Rønne for nylig flere små flåd ved ydersiden af havnemolen. Flådende blev undersøgt nærmere, og de viste sig at være markering til ikke mindre end 25 stk. dobbelte åleruser.

Er sjældent
Fundet af en så stor mængde åleruser på et så lille område hører heldigvis til sjældenhederne på Bornholm. De mange ruser var sat med små flåd, der var svære at spotte med det blotte øje. Rusefiskeri er forbudt i perioden 10. maj til og med 31 juli. Åleruserne var ikke lovmæssigt afmærket med bøjer og ID på ejeren.

“Vi bjærgede derfor de 25 ulovlige åleruser, der indeholdt ål og enkelte små torsk,” fortæller vicefiskeriinspektør Steen Majland.

Blev genudsat
Alle fisk blev genudsat, og åleruserne blev taget i bevaring. Finder Fiskeristyrelsen frem til ejeren, kan denne forvente en bøde på op til 10.000 kr. samt inddragelse af fisketegn i op til et år og konfiskation af de 25 åleruser.

Ifølge reglerne for fritidsfiskeri og lystfiskeri er det hverken tilladt at fiske efter eller opbevare ål i saltvand til og med 31. marts 2025. Hvis der fanges ål i rekreativt fiskeri, skal disse straks genudsættes og må ikke opbevares og ilandbringes.

 

Seneste artikler

Fik du læst?