Et udfordrende år for Bornholms Brandforsikring

Regnskabet viser et underskud på 14.2 mio. kroner, men det har heldigvis også været et år med positive takter, oplyser selskabets direktør Morten Holten

Morten Holten, Bornholms Brandforsikring. (Foto: Torben Ager)

 

Årsregnskabet for Bornholms Brandforsikring for 2022 viser, at selskabet tabte penge på værdipapirer, og at der var et historisk højt antal skader. Også inflationen påvirker regnskabet, som endte med et underskud på 14,2 mio. kr. Der er dog ingen grund til bekymring, og resultatet kommer ikke til at påvirke kunderne.

ForBornholms Brandforsikring har også oplevet en pæn vækst. Antallet af policer er gået yderligere op på grund af flere nye kunder, og der er derfor kommet historisk mange penge i kassen. Bruttopræmieindtægterne nåede op på 151,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 6,8 pct. Heraf kommer de to pct. fra den årlige indeksregulering.

Mange udgifter
”Desværre har der også har været mange udgifter,” konstaterer direktøren i Bornholms Brandforsikring, Morten Holten, og uddyber:

”2022 var et turbulent år for hele verden. Det mærker vi også på Bornholm. Vi har haft en del uforudsete hændelser, hvor især de to storme, Malik og Nora, resulterede i mange skader. Men også øget rejseaktivitet og mange sager under vejassistance spiller ind, ligesom udbedringen af visse skadetyper er blevet dyrere på grund af inflationen.”

Bornholms Brandforsikring modtog i alt 7.672 anmeldelser om skader i 2022. Det er cirka 1.300 skader mere end året før. Den forsikringstekniske del af Bornholms Brandforsikring var dog samlet set godt kørende i 2022. Resultatet før skat udgør 14,8 mio. kr. mod 12,7 mio. kr. i 2021.

Værdipapirer kostede dyrt
Alligevel ender årets resultat med et minus. Det er især tab på investeringer, der trækker ned. Resultatet af investeringsvirksomheden udgør -33,5 mio. kr. mod 5,9 mio. kr. i 2021.

Selv om selskabet har en konservativ investeringspolitik, har krigen i Ukraine, inflation og de stigende renter påvirket markedet så meget, at også Bornholms Brandforsikring har oplevet tab – de finansielle markeder har været karakteriseret ved, at både aktier og obligationer har udløst tab på værdipapirbeholdningen.

Lokalt selskab
”2022 lagde ud med at være påvirket af corona-pandemien, og udviklingen i både skader, priser og investeringer har været svær at forudsige. Men forsikringsforretningen er sund, og vores kunder sætter pris på at have et lokalt selskab, der er konkurrencedygtigt på pris, dækning og service. Det vidner vores fortsatte vækst om. Derfor er jeg også glad for, at vi indtil videre har været i stand til at kvittere for den loyale opbakning ved at undgå ekstraordinære prisstigninger,” siger Morten Holten og understreger, at selskabet har så stærk økonomi, at kunderne ikke kommer til at mærke tabet på værdipapirer.

”Så længe vi ikke skal realisere tabene ved at sælge værdipapirbeholdningen har vi en forventning om, at markedet retter sig i de kommende år” udtaler Morten Holten.

Tæt kontakt giver loyale kunder
En stor del af selskabets succes ligger også i den nære kontakt, medarbejderne har med kunderne.

Formand for bestyrelsen i Bornholms Brandforsikring, Per Hansen, noterer sig, at der med 5.000 henvendelser på kontoret i Rønne er et stort behov for at kunne henvende sig personligt til sit forsikringsselskab.

”Den lokale forankring er utrolig vigtig. Så vi vil styrke den personlige kontakt til vores kunder yderligere. Samtidig er vi dog bevidste om, at flere og flere sætter pris på at kunne benytte sig af digitale løsninger, lige præcis når det passer dem. Derfor vil vi også forbedre vores digitale løsninger, hvor det giver mening. Vi tror på, at det giver en positiv oplevelse for kunderne, når de selv kan vælge,” siger Per Hansen, der samtidig nævner, at selskabet i de kommende år vil fokusere endnu mere på lokal forankring og bæredygtige løsninger.

Selskabet forventer at komme ud af 2023 med et overskud.

 

Seneste artikler

Fik du læst?

Rigtige venner…

“Rigtige venner kan ej købes for penge…” Sangeren Jodle Birge sagde det faktisk så godt. Hans sang om venskab giver jo udtryk for det, mange

Læs mere »