Bornholms Brand taber på værdipapirer

Bornholms Brandforsikring fortsætter fremgangen på kundesiden men må inkassere et stort tab på værdipapirer. Samtidig har flere og store storme i starten af året kostet millionbeløb. Selskabet har dog ikke planer om ekstraordinære prisstigninger.

Bornholms Brandforsikring – kundefremgang, men tab på værdipapirer

 

Kundefremgangen fortsætter for Bornholms Brandforsikring, og det lokale forsikringsselskab er snublende tæt på at nå det strategiske mål om 60.000 forsikringspolicer ved udgangen af året. Ved halvåret rundede selskabet 59.195 policer. Det svarer til en fremgang på 673 policer i 2022.

Fremgangen vidner om meget loyale kunder og konkurrencedygtige dækninger og priser, siger direktør Morten Holten:

”Vi har igennem en årrække haft stort fokus på at nedsætte priserne, fordi der har været luft i regnskabet til det. Samtidig har vi forbedret dækningerne på en række produkter. Kunderne har også taget godt imod vores specifikke bornholmerdækninger målrettet de særlige behov bornholmerne har på grund af den geografiske placering. Det betyder, at vi over de seneste fem år har haft en massiv kundetilgang og er vokset med 11.962 policer. Det svarer til en stigning på 25 procent.”

Selskabet har dermed et stærkt udgangspunkt på Bornholm. Markedsandelen ligger på cirka 55 procent, og den stærke tilslutning til det lokale forsikringsselskab giver et solidt fundament for fremtiden.

Tab på værdipapirer

På trods af selskabets generelt sunde økonomi lander regnskabet for de første seks måneder af 2022 med et historisk stort underskud. Det skyldes primært stor uro og fald på de finansielle markeder, hvor der helt usædvanligt har været tab på alle fronter. Bornholms Brandforsikring må derfor indkassere et tab på 28,6 mio. kr. på værdipapirer i første halvår.

”Det store tab gælder pr. 30. juni 2022. Heldigvis ser billedet lidt anderledes ud på nuværende tidspunkt. Men vi ser fortsat store bevægelser i kurserne, og det er svært at forudsige, hvordan året vil slutte. Under Covid-19 har vi også set store udsving på de finansielle markeder, hvor de rettede sig igen. Det er dog vigtigt at pointere, at det reelle tab først realiseres, når og hvis papirerne sælges. Og selskabet er heldigvis velkapitaliseret, så vi kan tillade os at have is i maven,” siger Morten Holten.

På skadesiden har Bornholms Brandforsikring også oplevet flere udgifter end vanligt. Flere faktorer spiller ind:

  • Vejrlig i form af storme og skybrud har kostet selskabet 6,6 mio. kr. til dækning af skader. Det skal ses i lyset af, at de gennemsnitlige udgifter til dækning af skader forårsaget af vejret har ligget på 3,3 mio. på et helt år. Alene de kraftige storme i starten af året, blandt andet med stormene Nora og Malik, gav knapt 600 skadeanmeldelser og ca. 5 mio. kr. i udgifter.
  • Stigende inflation rammer også forsikringsbranchen og forsikringskunderne, hvor både bilskader og bygningsskader er blevet dyrere på grund af både højere energipriser og i særdeleshed højere materialepriser.

Ingen udsigt til prisstigninger på grund af stigende skadeudgifter

Flere forsikringsselskaber har allerede varslet ekstraordinære prisstigninger på grund af den stigende inflation, men kunderne i Bornholms Brandforsikring kan indtil videre ånde lettet op. Umiddelbart er der nemlig ikke udsigt til markante stigninger, fortæller forsikringsdirektøren.

”Rigtig mange bornholmere er hårdt ramt af stigende priser på fødevarer, energi og stigende renter. Vi driver selskabet på gode gensidige principper og vil ikke udnytte situationen til at hæve priserne, medmindre det er nødvendigt for at få økonomien til at hænge sammen. I denne situation kommer det vores kunder til gode, at vi har lidt penge i ”banken”, så vi ikke aktuelt har planer om ekstraordinære stigninger ud over den almindelige årlige regulering,” siger Morten Holten.

Seneste artikler

Fik du læst?