Bibelen – om vores fødder

Denne søndagsklumme er inspireret af et nødvendigt besøg hos vores gode og dygtige fodterapeut, og siden jeg har været der, er jeg stødt på mange citater fra gode folk om netop  – fødder.

Her lørdag var det Søren Kirkegårds dødsdag ( død 11.nov.1855 ), og han blev mindet med følgende citat på nationalt tv:

”Tab for Alt ikke Lysten til at gaae: jeg gaaer mig hver Dag det daglige Velbefindende til og gaaer fra enhver Sygdom; jeg har gaaet mig mine bedste Tanker til, og jeg kjender ingen Tanke saa tung, at man jo ikke [kan] gaae fra den. Selv om man gik saaledes efter sit Helbred, at dette bestandigt var een Station forud – jeg vilde dog sige: gaae! Naar man saaledes bliver ved at gaae, saa gaaer det nok.”

Det citat finder jeg for øvrigt også på væggen i mit træningscenter, hvor jeg et par gange om ugen bl.a. forsøger at gå nogle minutter på løbebåndet.

Jeg indrømmer, at jeg ellers også i hverdagen burde lægge mig Søren Kirkegårds ord på sinde. Jeg tror desværre, han beskriver mig bedre (og evt. andre som mig) i følgende citat:

”Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en Bevægelse; jeg gider ikke gaae, det er for anstrængende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi enten skulde jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulde reise mig op igjen, og det gider jeg heller ikke. Summa Summarum jeg gider slet ikke.”

Nu og da forstår jeg ikke mig selv. Selvom jeg har tilsluttet mig ”rollator banden”, så ved jeg jo, hvor sundt det er at gå. Nu prædiker jeg til mig selv! ”Se nu at komme afsted!”

Går vi til Bibelen, så omtales vores fødder mange gange, for symbolsk forstået og i overført forstand repræsenterer vore fødder vores vandring med Gud.

”Dit ord er en lygte for min fod, et lys på min sti!” Salme 119 v. 105.

”Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde!” Ordsprogenes bog kap. 4 v.26.

Jesus vaskede sine disciples fødder. Peter protesterede helt vildt. Men Jesus sagde: ”Når nu jeg, jeres Herre og Mester, har vasket jeres fødder, så skylder I også vaske hinandens fødder. Jeg har givet jer et forbillede, for at I skal gøre, ligesom jeg har gjort mod jer.” Johs. Evangeliet kap. 13 v.14-15.

Når man på Jesu tid kom på besøg i et hjem, så var det almindeligt, at en tjener vaskede gæsternes fødder. Vejene var støvede, og ildelugtende fødder havde man. Beskidte var de, men Jesus viste her sine disciple, at ret lederskab er et liv i ydmyghed. Det at vaske en andens fødder kan virke temmelig utiltalende på de fleste, men Gud ønsker, at vi alle skal tjene hinanden i ydmyghed og kærlighed. Det gælder ikke kun ledere, men så sandelig også dem.

Måske var det også derfor, at Gud blev født som et lille menneskebarn – som Jesus. Som en præstekollega udtrykker det:

“På små bløde barnefødder gik Gud ind i verden; og da vendte historiens gang. Det var begyndelsen på afmagtens sejr.”

Kristentroen vender rundt på det hele. Derfor tager Jesus også et lille barn og siger, at vi skal blive som et barn, ellers kommer vi ikke ind i Hans rige.

I en tid hvor magten viser sit grimme ansigt – i krig og hadske forbrydelser, så har vi godt af at blive mindet om, at der er andre værdier – kærlighedens værdier! Tænk hvis vi alle blev bedre kærlighedens ambassadører i vores måde at være på, handle på, så var situationen i verden en anden.

Selvom der i kirken igennem tiderne desværre altid har været stridigheder, for vi er jo mennesker, så er der absolut ingenting i vejen med Jesu budskab, og derfor må det være vores fornemste og vigtigste opgave og gave at bringe mennesker ind i kendskabet til Jesus og introducere alle til et liv i hans nærvær.

Bibelen beskriver dette på denne måde:

”Hvor skønne er fødderne på dem, som forkynder fredens evangelium, som bringer glade nyheder om gode ting!” Romerbrevet kap. 10 v. 15

Til sidst lidt nøgne fakta om vores fødder – fundet på nettet:

”En fod består af 26 knogler (= 25 pct. af kroppens knogler), 20 muskler, 33 led og mere end 100 ledbånd samt forskellige sener, fedtpuder og nerver. I vores fodsåler og tåspidser findes mere end 200.000 nerveender. Vi går i gennemsnit 71.875 km gennem et helt liv. Det svarer næsten til, at dine fødder går rundt om jorden to gange igennem dit liv.”

Fødderne er for de fleste et par oversete størrelser. Og det er egentlig tankevækkende, for det er dem, der skal bære os gennem hele livet!

Vore fødder er Guds gave til os! Har du tænkt over hvor meget dine fødder betyder for dig?

God søndag og kærlig hilsen

Agnethe Zimino, pens.sognepræst

Seneste artikler

Fik du læst?