Bedre cykelveje i Almindingen

Miljøministeren og aftalekredsen har afsat yderligere seks mio. kroner til flere friluftsfaciliteter i umiddelbar nærhed af de kommende naturnationalparker. Det betyder bl. a. bedre cykelveje i Almindingen.

Nu bliver forholdene bedre for cyklisterne i Almindingen. (Arkivfoto).

 

Med de yderligere penge bruges der mere end 80 mio. kr. på at styrke friluftslivet i og rundt om naturnationalparkerne – herunder Almindingen. Regeringen og SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet, der står bag aftalen om de i alt 15 kommende naturnationalparker, er nemlig klar med en ekstra indsprøjtning til friluftslivet omkring de kommende naturnationalparker.

Hundeskove

Parterne har valgt at afsætte yderligere seks mio. kr. til friluftsfaciliteter såsom shelters, hundeskove og nye mountainbikespor på statslige arealer i områder omkring naturnationalparkerne. Det skal være med til at sikre et fortsat aktivt friluftsliv i naturområderne. De ekstra midler kommer oveni de fem mio. kr. der for hver af de 15 naturnationalparker allerede er afsat til at forbedre friluftslivet.

De lokale behov

Naturstyrelsens lokale enheder har været i dialog med borger- og interessentgrupper om specifikke ønsker, og på den baggrund bliver der nu flere og bedre friluftsfaciliteter, som passer til de lokale behov.

“De senere år har vi set en enorm interesse for at komme ud i vores fælles natur. Og heldigvis får vi meget mere vild natur at komme ud at opleve i de kommende naturnationalparker, som er på vej. Vi har fået en masse inputs fra både borgere og foreninger, som dyrker friluftslivet i områderne i dag og selvfølgelig gerne vil fortsætte med at mountainbike eller lufte hunden. Det skal der være plads til i en god balance med naturen, og derfor har vi afsat ekstra midler til at styrke friluftslivet op til og uden for naturnationalparkerne,” siger miljøminister Lea Wermelin (S).

Masser af udendørs aktiviteter

Et eksempel på de nye tiltag og forbedringer er opgradering af cykelveje i Almindingen, så der er god mulighed for at komme rundt på cykel, uanset om man vil cykle igennem naturnationalparken eller foretrækker at cykle udenfor. Der bliver også etableret en ny hundeskov i Almindingen samt foretaget restaurering af fugletårnet i Ølene.

Ud over de nævnte eksempler er det planen at bruge midlerne til shelters, bålpladser, madpakkehuse, muldtoiletter, fugletårne, borde-bænke, rideruter osv. Flere af faciliteterne er allerede ved at blive etableret, mens andre først bliver klar i 2023.

“Vi har i høj grad lyttet og taget hensyn til lokale forhold, ønsker og bekymringer. Med de afsatte midler får vi områder til både stille og vilde naturoplevelser inde i naturnationalparkerne, og samtidig styrker vi friluftsmulighederne op til og rundt om naturnationalparkerne,” siger Lea Wermelin.

Seneste artikler

Fik du læst?