Antallet af skoleelever er stabilt

Den seneste opgørelse over elever i folkeskolen viser, at elevtallet er stabilt, men peger på en lille stigning på almenområdet i 0.-9. klasse. Til gengæld er der et fald i antallet af unge  mellem fem og 15 år på Bornholm…

Hans Rømer Skole i Aakirkeby. (Foto: Torben Ager)

 

I klassetrinene fra 0. til 9. klasse på øens skoler kan man se en lille stigning i antal elever fra 57,65 pct.  af grundskolens elever pr. 5. september 2019 til 58,30 pct. pr. 5. september 2020. Medregnes eleverne i 10. klasseskolen er andelen af elever i folkeskolen i 2020 på samme niveau som sidste år.

”I dette års elevopgørelse ser vi en meget marginal stigning i forhold til opgørelsen sidste år. Selvom stigningen jo ikke er så stor, så peger det alligevel i den rigtige retning. Vi oplever for tiden også en stigende interesse for folkeskolen, og den tendens glæder jeg mig naturligvis meget over,”  siger skolechef Trine Schloss Pedersen. 

 

Flere elever til Svartingedal Skole

Der er i alt 4.000 elever i grundskolen på Bornholm pr. 5. september 2020, mens der blev registreret 4079 elever pr. 5. september 2019. Der er altså et samlet fald i antallet af elever på 79, hvilket svarer til ca. to pct. . Faldet afspejler den befolkningsmæssige udvikling på øen, hvor der ses et stadigt fald i antallet af børn og unge mellem fem og 15 år. Det faldende antal børn i Bornholms Regionskommune gør, at skolechefen også forventer et lavere antal elever i grundskolen ved opgørelsen i 2021:

”Vi kan se på regionskommunens befolkningsprognoser, at antallet af børn mellem 5 og 15 år er faldende. Det må vi jo forvente afspejler sig i det samlede antal elever i grundskolen i de næste år. Jeg har dog en forventning om, at vi alligevel vil se et stigende antal elever i den bornholmske folkeskole.” siger skolechef Trine Schloss Pedersen.

Bornholms Regionskommune forventer et fald i antallet af børn og unge indtil 2026, hvor befolkningsprognosen viser en lille stigning.
Der er stor forskel på elevtallene på de seks almene folkeskoler. Der er en markant stigning i elevtallet på Svartingedal Skole med 44 procent samt en stigning i elevtallet på Paradisbakkeskolen med syv  procent i forhold til sidste års opgørelse. Kongeskærskolen ligger på samme niveau som sidste år, mens Søndermarksskolen, Åvangsskolen og Hans Rømer Skolen alle har nedgang i elevtallet på mellem 5- til 11 procent.

”Vi arbejder selvfølgelig hele tiden på at gøre folkeskolen endnu mere attraktiv for både forældre og elever. Det vil vi fortsætte med, så folkeskolen bliver det naturlige skolevalg for borgerne på Bornholm,” siger skolechefen.

Seneste artikler

Fik du læst?