Hvordan forebygger vi fravær i skolen?

Hvordan forebygger og håndterer man det bedst muligt, når børn vægrer sig ved at gå i skole og har meget fravær? Problemet er stigende i hele landet. I disse dage inspireres ledende folk fra kommunens to centre af forsker Tine Basse Fisker.

Nøglemedarbejdere og ledende folk fra Center for Børn og Familie og Center for Skole er selv på skolebænken i disse dage. “Læren” er forsker Tine Basse Fisker.

 

I disse dage og igen i september mødes 50 nøglemedarbejdere og ledende folk fra Center for Børn og Familie og Center for Skole til nogle fælles inspirationsdage, hvor emnerne skolevægring og skolefravær er på skemaet. Dagene ledes af Tine Basse Fisker, der er forsker i pædagogisk psykologi, og måske den i landet med størst viden og indsigt i problematikken omkring børns skolevægring.

Stigende problem

Skolevægring er et stigende problem i de danske skoler. Andelen af børn og unge, der har mere end 10 procent fravær, er ifølge forsker Tine Basse Fisker oppe på 14,7 procent, og den er størst blandt indskolingsbørn og de 10-13-årige. Fagfolk kalder udviklingen alarmerende.

Børn der oplever skolevægring trives dårligt, og det øger risikoen for sociale, økonomiske og psykiatriske problematikker senere i livet. Ligesom at det kan øge risikoen for at droppe ud at uddannelsessystemet som ung eller voksen.

Bornholm ingen undtagelse

Center for Børn og Familie har sammen med skoleområdet taget initiativ til at sætte emnet i fokus, Børne- og Familiechef Ann Rubæk-Nielsen siger:

”Bornholm er desværre ingen undtagelse, vi oplever også en stigning i antallet af børn, hvis stole ofte er tomme i skolen. Det er et komplekst fænomen, der rammer bredt, og som skal tages yderst alvorligt. Skolevægringen kan blive udløst af mange ting såsom angst, stress, mobning eller problematikker i netværket, og ofte oplever vi stor magtesløshed overfor problemet. Vi har brug for redskaber til at kunne se bagom den enkeltes skolevægring og finde gode fælles og tværgående løsninger.”

Kigge indad

Skolechef Trine Schloss siger:  ”Vi må alle kigge indad og se, om der er ting vi kan gøre anderledes, og så skal vi styrke vores evne til at inddrage barnets og familiens perspektiv. De fælles uddannelsesdage skal også være med til at vi får et tværfagligt fælles sprog.”

Næste gang de 50 nøglemedarbejdere og ledende folk fra Center for Børn og Familie og Center for Skole mødes bliver i september. Her bliver der stillet skarpt på, hvad de kan ændre på i eksisterende praksis for at kunne realisere de ting, som de har lært på de to første undervisningsdage.

 

Seneste artikler

Fik du læst?